Subaru: jak to bylo s falšováním spotřeby?

Subaru zveřejnilo výsledky šetření, týkajícího se avizovaného zkreslování spotřeby u některých vozů, které prasklo na japonskou automobilku vloni na podzim. Subaru přiznává, že k manipulaci s výsledky emisních zkoušek skutečně došlo a to na úrovni senior a junior inspektorů při finálních prohlídkách na konci montážních linek továren Gunma a Yajima. Prokazatelně k nim došlo mezi prosincem 2012 a listopadem 2017, ale lze se prý domnívat, že se tento postup praktikoval už kolem roku 2002.

Jednalo se prý o vlastní aktivitu senior inspektorů, kteří nařídili svým podřízeným, aby upravili výsledky u exempářů, které se od daných standardů odchylovaly, nemělo se jednat o žádný pokyn z vyšších míst, které o tom ani nevěděly. K úpravám docházelo podle Subaru ze tří důvodů.

Tím prvním samozřejmě bylo, aby auta, nesplňující standardy, výstupní kontrolou prošly. Tím druhým pak to, aby nikdo nemusel vysvětlovat nadřízeným, proč výrobní linku opouští auta s výraznějšími odchylkami od normálu, přičemž byly průměrovány jak výsledky horší, tak i lepší. A konečně třetím důvodem bylo prý špatné pochopení problematiky provádění kontrol – v některých případech totiž lze legálně pozměnit zjištěné výsledky v rámci chyb měřících zařízení a špatně proškolení zaměstnanci nesprávně pochopili, jak to provádět.

K manipulaci s daty prý za uvedené období došlo prokazatelně pouze u 903 automobilů a protože jsou interní standardy přísnější, než oficiální, není třeba provádět svolávací akci, automobilka se pouze hluboce omlouvá svým zákazníkům, partnerům a akcionářům a udělá vše pro to, aby podobná situace už nenastala.